SUPERVISION

- faglige oplæg & undervisning

Supervision

Systemisk og narrativ supervision er et samarbejde mellem supervisand og supervisor om at fremme udvikling og faglighed. Supervision kan bruges til problemstillinger i forhold til en specifik sag eller kan foregå som en fortløbende praksis, i forhold til udvikling af jeres faglige ståsted.

Når vi arbejder med mennesker kræver det en personlig og ikke privat tilstedeværelse i relationen. Dette er ikke altid nemt og defor bliver vi nogle gange ramt af dilemmaer, som berører os i vores private ståsted og som kan gøre det svært at skille privat og personlig.
Supervision kan være et rum til kollegial opbakning, sparring og bevidning på de problematikker vi møder i arbejdet.

Supervisionen kan på den måde også være med til at synliggøre at dilemmaer i arbejdet opleves forskelligt i personalegruppen netop på grund af vores forskelligheder og at perspektivet på dilemmaet nogle gange ser helt anderledes ud for det menneske vi forsøger at hjælpe.

Supervision kan være et fagligt udviklingsrum til at arbejde med kulturen på arbejdspladsen eller til at fokusere på særlige kompetencer og arbejdet med disse processer.

Pris for personalesupervision i gruppe: 1300kr for 1 time inkl. moms
Pris for individuel supervision: 700kr for 1 time inkl. moms

Relationskompetencer
Institutioner med fokus på de relationelle forhold tilbydes et professionelt indspark i form af et fagligt oplæg eller temadag med undervisning og øvelser.
Indholdet tager udgangspunkt i et socialkonstruktionistisk perspektiv med fokus på hvordan du får  bedre samspil med og relation til andre mennesker og på at udvikle kompetencer til at:
  • indgå i relationer med andre
  • reflektere over dit samspil med andre
  • understøtte udvikling for borgeren på din arbejdsplads
  • blive opmærksom på de små ting der kan have en stor betydning
Modul af 2 timer     2400kr
Modul af 4 timer     4000kr     
Hel temadag            Kontakt for pris og indhold
Kørsel følger statens takst 3,54kr pr. kilometer (2018)

KONTAKT MIG I DAG

Supervison og psykoterapi
v. Stine D. Laursen . +45 ‭2384 9895‬ . mail@stined.dk

Scroll to top