FAMILIETERAPI

Oplever I at der er noget i familien der ikke er som I ønsker? Er der et barn/børn der viser udfordrende adfærd i familien eller f.eks. i skolen? Er det svært at blive enige om hvad I vil som familie?
Ved familieterapi er jeg fokuseret på hele familien. Dog vil den første samtale oftest være med forældrene/forælderen for at afdække de udfordringer der må være i familien. Hvis det er et barn der viser udfordrende adfærd eller er i mistrivsel behøver det ikke nødvendigvis være barnet der er problemet. Det kan være at barnets adfærd er en reaktion og et symptom på en aktuel udfordring i familien og/eller nærmiljøet.
I sammenbragte familier kan det til tider opleves særdeles udfordrende med at få to familiers værdier til at spille sammen både i forhold til spørgsmål om børneopdragelse og i hverdagslivet generelt. Her kan familiesamtaler være medvirkende til at få fokus på hvad der er vigtigt for at få to familier til at blive til én og finde et fælles grundlag.
Uanset om der er et barn der har svært ved at leve op til krav i skolen eller i familien eller der er et familiemedlem der har problemer med misbrug af alkohol, stoffer eller piller kan det være gavnligt at hele familien deltager i løsningen af problemerne fordi problemerne oftest giver udfordringer for hele familien.
Samtalerne kan foregå i min praksis i Brande eller hjemme hos jer.
Samtale for familier kr. 800 (90 min.)
Kørsel følger statens takst 3,54kr pr. kilometer (2018)

KONTAKT MIG I DAG

Supervison og psykoterapi
v. Stine D. Laursen . +45 ‭2384 9895‬ . mail@stined.dk

Scroll to top